Pomiędzy Tolerancją a Dyskryminacją. Raport. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa

„Pomiędzy Tolerancją a Dyskryminacją – o występowaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach oraz o treściach etycznych, religijnych i antydyskryminacyjnych w systemie oświaty”

Przedstawiamy Państwu raport opracowany przez Fundację na Rzecz Różnorodności POLISTREFA (poniżej pdf do pobrania). Projekt w ramach którego powstał raport finansowany jest ze środków Fundacji Im. Stefana Batorego.

Inspiracją do realizacji projektu była obserwacja sytuacji w szkolnictwie publicznym w zakresie dostępności do lekcji etyki oraz nieprawidłowości przy organizacji lekcji religii, a także liczne doniesienia medialne. Natomiast znaczącym impulsem dla podjęcia inicjatywy stało się ogłoszenie wyroku 15 czerwca 2010 roku przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie: Grzelak przeciwko Polsce, w której podnoszono, że pomimo licznych starań, Mateuszowi Grzelakowi nie zapewniono lekcji etyki, a na jego świadectwach w rubryce religia/etyka widniała kreska.

Celem przeprowadzonych przez nas badań był monitoring edukacji publicznej pod kątem przestrzegania konstytucyjnych praw wolności sumienia i wyznania oraz prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami (art.53 i art.48 ust 1 Konstytucji RP), realizacji Ustawy z dn. 07.09.1991 o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14.04.1992 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach oraz występowania i przeciwdziałania w szkołach dyskryminacji, przemocy i mowy nienawiści na tle religinym.

Raport jest pierwszym, jedynym i spójnym opracowaniem opisującym rzeczywistą sytuację nauczania religii i etyki oraz zawierającym obserwacje przejawów dyskryminacji na tle religijnym w szkolnictwie publicznym w Polsce.

Z poważaniem
Joanna Balsamska

Strona Fundacji

0
  

About admin

Administrator
Bookmark the permalink.

Comments are closed.