Stowarzyszenie…

Stowarzyszenie jest jedną z form prowadzenia działalności społecznej. Tworzy je grupa osób mających wspólne zainteresowania, lub wspólny cel.

Cechy stowarzyszenia:
- dobrowolność (dotyczy swobody tworzenia organizacji, przystępowania i występowania członków),
- samorządność (niezależność wobec podmiotów zewnętrznych, swoboda ustalania wewnętrznych praw),
- trwałość (istnieje niezależnie od konkretnego składu osobowego, przy zachowaniu wymaganej liczby 15 członków),
- niezarobkowy cel (nie istnieje, aby przysparzać członkom korzyści majątkowych).

Utworzenie stowarzyszenia:
Wymagany jest zespół co najmniej 15 osób, które na zebraniu założycielskim stają się członkami utworzonej przez siebie organizacji. Podejmują pierwsze uchwały: o powołaniu organizacji, wyborze komitetu założycielskiego, uchwaleniu statutu, wyborze władz (zarząd, komisja rewizyjna). Komitet założycielski składa wniosek o rejestrację Stowarzyszenia do KRS. W momencie uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – organizacja uzyskuje osobowość prawną.

Stowarzyszenie – poradnik ngo.pl

1
  

About admin

Administrator
Bookmark the permalink.

Comments are closed.