Marcin Czerwiński

Przestrzeń publiczna musi być wolna od jakichkolwiek przejawów
religijności, gdyż – jak sądzę – nie jest możliwe prawdziwie
sprawiedliwe i bezkolizyjne zaistnienie w sferze państwa wszystkich
realnie działających w danym państwie nurtów religijnych oraz
reprezentantów ateizmu. Dlatego przestrzeń publiczna musi być w pełni
laicka, z poszanowaniem wszelkich przejawów religijności obywateli.

0
  

About admin

Administrator
Bookmark the permalink.

Comments are closed.