Art. 53 Konstytucji RP

Art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. 2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, … Czytaj dalej

Komentarze są wyłączone