Książki polecane. Prawo

BEZSTRONNOŚĆ RELIGIJNA, ŚWIATOPOGLĄDOWA I FILOZOFICZNA WŁADZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, pod. red. Tadeusza J. Zielińskiego, Wyd. ChAT, Warszawa 2009 Borecki Paweł, GENEZA MODELU STOSUNKÓW PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ W KONSTYTUCJI RP, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2008 Brzozowski Wojciech, BEZSTRONNOŚĆ ŚWIATOPOGLĄDOWA WŁADZ PUBLICZNYCH W KONSTYTUCJI RP, Wyd. … Czytaj dalej

Komentarze są wyłączone

W sieci…

17.02.2012. Wyrok, który może otworzyć nową drogę prawną do rewindykacji nieruchomości kościelnych, po tym jak działać przestała Komisja Majątkowa Tweet0   

Komentarze są wyłączone

Rozporządzenia w sprawie organizowania nauki religii w szkołach publicznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. Tekst rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu … Czytaj dalej

Komentarze są wyłączone

Fundacja…

Fundacja to organizacja pozarządowa, tworzona dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, posiadająca majątek przeznaczony na realizację tych celów. Organizacja może realizować dowolne cele społeczne lub gospodarcze, warunkiem jest aby miały charakter publiczny. Nie powinna być tworzona w celu zaspokojenia prywatnego … Czytaj dalej

Komentarze są wyłączone

Stowarzyszenie…

Stowarzyszenie jest jedną z form prowadzenia działalności społecznej. Tworzy je grupa osób mających wspólne zainteresowania, lub wspólny cel. Cechy stowarzyszenia: – dobrowolność (dotyczy swobody tworzenia organizacji, przystępowania i występowania członków), – samorządność (niezależność wobec podmiotów zewnętrznych, swoboda ustalania wewnętrznych praw), … Czytaj dalej

Komentarze są wyłączone