Znak krzyża w sali posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowanie do pobrania. Redakcja Czesław Janik

Temat kontrowersyjny, wciąż budzący emocje i zainteresowanie – ale czy dostatecznie poznany i przemyślany? Spodziewamy się, że poniższa publikacja pomoże Wam w sformułowaniu własnej opinii dotyczącej sprawy krzyża w Sejmie. Zapraszamy do pobrania obszernego opracowania na ten temat pod redakcją … Czytaj dalej

1 Comment

WIELKA IZBA SPRAWA LAUTSI I INNI p. WŁOCHOM (Skarga nr 30814/06)

Źródło tłumaczenia zapewnił dr Paweł Borecki WIELKA IZBA SPRAWA LAUTSI I INNI p. WŁOCHOM (Skarga nr 30814/06) WYROK STRASBURG 18 marca 2011 r. Ten wyrok jest prawomocny, ale może zostać poddany zmianom redakcyjnym. W sprawie Lautsi i Inni p. Włochom, Europejski … Czytaj dalej

Komentarze są wyłączone

Aktualności. Koło Naukowe Libertas et Lex Uniwersytetu Warszawskiego

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zostało reaktywowane Koło Naukowe Libertas et Lex Uniwersytetu Warszawskiego zajmujące się kwestiami wolności jednostek, prawa wyznaniowego oraz praw mniejszości. Strona na facebooku Tweet0   

Komentarze są wyłączone

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. O gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155 ze zm. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: – wykonując postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o wolności sumienia i wyznania, – nawiązując do godnej trwałego szacunku i kontynuacji tradycji tolerancji i wolności religijnej oraz potwierdzającej ją współpracy Polaków … Czytaj dalej

Komentarze są wyłączone

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Źródło: Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154 ze zm. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: – wypełniając zobowiązania określone w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, – kierując się zasadami przyjętymi w Karcie Narodów Zjednoczonych, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich … Czytaj dalej

Komentarze są wyłączone