Aktualności. Koło Naukowe Libertas et Lex Uniwersytetu Warszawskiego

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zostało reaktywowane Koło Naukowe Libertas et Lex Uniwersytetu Warszawskiego zajmujące się kwestiami wolności jednostek, prawa wyznaniowego oraz praw mniejszości.

Strona na facebooku

0
  

About admin

Administrator
Bookmark the permalink.

Comments are closed.