Adam Cioch

Tylko świeckość.

Uważam, że prawdziwą równość światopoglądów oraz swobodę w ich głoszeniu może zapewnić wyłącznie laickość rozumiana jako staranne oddzielenie instytucji publicznych od poglądów religijnych lub filozoficznych poszczególnych obywateli oraz ich światopoglądowych zrzeszeń. Multiświatopoglądowość, czyli ekspresja wszystkich poglądów w ramach instytucji publicznych, doprowadzi prędzej czy później do nadmiernego wyeksponowania jednych przekonań kosztem drugich, oraz do zbędnej rywalizacji w przestrzeni, która nie jest do tego powołana. Instytucje publiczne są bowiem dobrem wspólnym obywateli i obywatelek bez względu na ich przekonania. Instytucje te powinny także w bezstronny sposób służyć wszystkim.

Uważam jednak, że należy oddzielić instytucje publiczne (urzędy, szkoły publiczne, parlament itp.) od przestrzeni publicznej w sensie szerszym. Przez tę ostatnią rozumiem m.in. przestrzeń wspólnie użytkowaną, np. ulice, internet, media. Uważam, że m.in. tam jest miejsce do eksponowania i głoszenia swoich poglądów, jeśli ktoś przywiązuje wagę do ich publicznego prezentowania. To głoszenie musi się oczywiście odbywać w ramach prawa oraz z poszanowaniem wolności reszty członków społeczeństwa.

Adam Cioch

0
  

About admin

Administrator
Bookmark the permalink.

Comments are closed.